Activitats

Dictàmens sobre elements patrimonials

Emetre dictàmens és una de les finalitats primeres de la Comissió. Per tal de portar a terme aquesta tasca hi ha definit un protocol d’actuació i d’acceptació de temes per treballar. Aquests poden ser proposats bé per un membre de la Comissió o bé per una entitat o particular. El cas es presenta a la Comissió i aquesta decideix si pot treballar-hi o no. A partir d’aquest moment el procés és el següent: nomenament de ponents, valoració de la informació per part de la Comissió, consens de les conclusions i redacció del dictamen. Aquest serà, a partir del moment que es fa públic, un element més per considerar a l’hora de debatre públicament l’element patrimonial a què es refereix. D’acord amb les característiques i la filosofia de la Comissió, no té un caràcter vinculant. Només vol ajudar a prendre decisions o fer valoracions sobre actius del nostre territori que es mereixen l’atenció de diferents estaments de la societat civil i de les administracions públiques. Un dels aspectes clau dins d’aquest procés és la possibilitat que el dictamen final, a més de donar-se a conèixer a les parts implicades, pugui ser difós públicament de manera efectiva. En aquest sentit, i ateses les característiques del territori, els mitjans clau han de ser la premsa comarcal, o local si s’escau, i la xarxa.

 

Jornades sobre Intervenció en Patrimoni de les Terres de l’Ebre

El setembre del 2015 hi haurà la primera edició de les Jornades sobre Intervenció en Patrimoni a  les Terres de l’Ebre. amb l’objectiu general de contribuir a la defensa i la protecció del patrimoni cultural i natural a les Terres de l’Ebre, tot debatent i concretant criteris d’intervenció que poden ajudar a preservar i alhora actualitzar els elements que formen part d’aquest patrimoni. Es tracta d’una iniciativa pensada com a espai de debat presencial en la que puguin participar tècnics i interessats en els diferents àmbits del patrimoni. Aquesta primera edició estarà dedicada a patrimoni rural arquitectònic.

Premi a les bones pràctiques sobre intervenció en patrimoni de les Terres de l’Ebre

En paral·lel a les jornades sobre intervenció en patrimoni s’ha creat aquest I Premi a les Bones Pràctiques d’Intervenció en Patrimoni, que en aquesta  primera edició  es dedica al patrimoni rural arquitectònic amb l’objecte de distingir actuacions, intervencions o models de gestió aplicats sobre construccions o conjunts de construccions tradicionals i populars de les Terres de l’Ebre ubicades en terreny classificat com a rústic, o en alguna situació que es pugui considerar anàloga. D’aquesta manera es pretén reconèixer la tasca realitzada per professionals i institucions en la conservació, rehabilitació i restauració del patrimoni, així com l’interès dels projectes que destaquin per l’aplicació de tècniques, metodologies i estratègies que el Jurat consideri que mereixen la qualificació de bones pràctiques en el seu àmbit d’actuació. Aquest premi no té contingut econòmic.

 

Patrimoni a debat: reflexions des de la societat civil

Espai inclòs a la Jornada de Cultura i Recerca Local RECERCAT. És un espai en format de taula rodona conduït per les Comissions Cíviques de Patrimoni del Baix Llobregat i les Terres de l’Ebre. Nou espai de debat i reflexió amb l’objectiu de fer una aproximació al patrimoni des dels Centres d’Estudis sobre al base dels casos que han treballat les dues comissions cíviques constituïdes actualment, la presència d’experts i les aportacions dels assistents.

 

Participació en el Grup de Patrimoni del Consell Consultiu Terres de l’Ebre Reserva de la  Biosfera

La Comissió Cívica de les Terres de l’Ebre està representada als grups de treball de Patrimoni Cultural i Patrimoni Natural del Consell Consultiu. La seva tasca serà fer el seguiment del Pla d’Acció EbreBiosfera i impulsar propostes d’implementació del reconeixement.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.