La comissió

La Comissió Cívica del Patrimoni de les Terres de l’Ebre funciona des del mes de juny del 2011 amb la voluntat de ser un espai d’observació, de participació i d’actuació ciutadana al voltant del patrimoni, entès aquest en un sentit ample. Segueix l’exemple de la del Baix Llobregat, constituïda el 2007. Conta amb el suport dels centres d’estudi del territori, que en fan el seguiment mitjançant una junta gestora, de l’Institut Ramon Muntaner i del Museu de les Terres de l’Ebre. Es tracta doncs d’un projecte col·lectiu basat en la participació i el consens.

Els objectius de la Comissió són:

• Ser un espai d’observació, de debat i de mediació sobre temes patrimonials, fonamentat en l’argumentació científica i sempre fugint de plantejaments radicals.

• Canalitzar de forma multidireccional la informació sobre situacions de conflicte i sobre oportunitats referents al patrimoni.

• Debatre aquestes situacions de conflicte per tal d’elaborar i fer públics informes i valoracions que puguin ajudar a resoldre situacions complicades.

• Exercir un seguiment cívic sobre les actuacions i els actius patrimonials compromesos.

• Facilitar la creació de mitjans per tal de fomentar l’estudi, la divulgació i la preservació del patrimoni del territori que és el nostre àmbit d’actuació.

• Ajudar a incrementar la sensibilitat general envers el patrimoni i el seu potencial educatiu, com a creador d’identitat, com a element que ajuda a potenciar l’autoestima col·lectiva, etc…